نوروز پیروز
آخرین اخبار ســایتـ

آ.اس : زیدان امروز از ایسکو به جای کروس استفاده خواهد کرد.

بدون دیدگاه

در واقع زیدان امروز قصد استراحت دادن به کروس رو داره.

نظر خود را برای " آ.اس : زیدان امروز از ایسکو به جای کروس استفاده خواهد کرد. " ارسال کنید.


ورزش سه‌ :: صفحه اصلی