تعطیلی ۱ روزه تمرینات رئال مادرید

چاپ

تمرینات رئال مادرید فردا تعطیل است و بازیکنان از روز دوشنبه کار را برای دیدار مقابل سویا پیگیری خواهند کرد.