رسمی : پدیده نروژی رئال مادرید با قوچان نژاد هم تیم شد

چاپ

دو باشگاه رئال مادرید و هیرنفین هلند برای انتقال مارتین اودگارد به این تیم توافق کردند و این انتقال از سوی دو باشگاه تأیید شد